0 items - €0.00
SIGN IN REGISTER

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ

Παράδοση υλικού

Πρέπει να δώσετε σε μας, με δικά σας έξοδα το ψηφιακό βιβλίο που επιθυμείτε να διανείμετε μέσω του βιβλιοπωλείου μας. Εμείς δεν θα σας επιστρέψουμε τυχόν ηλεκτρονικά αρχεία ή φυσικό περιεχόμενο ή όποιο μέσο χρησιμοποιήσατε για να μας παραδώσετε το βιβλίο σας. Θα πρέπει να παραδώσετε όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία χωρίς ιούς (viruses), σκουλήκια (worms) και άλλους δυνητικά επιβλαβείς κώδικες.

 

Απαιτήσεις περιεχομένου

Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι όλο το ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου σας είναι σύμφωνο με τις πολιτικές του βιβλιοπωλείου μας για το περιεχόμενο την στιγμή που μας το παραδίδετε. Αν ανακαλύψετε ότι το περιεχόμενο που υποβάλατε δεν συμμορφώνεται με τους ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, θα πρέπει να αποσύρετε αμέσως το βιβλίο σας και να μας στείλετε νέο αρχείο που το περιεχόμενο του να συμμορφώνεται με τους ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ή να τροποποιήσουμε την περιγραφή του βιβλίου σας για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου του λόγου ότι κρίνουμε ότι δεν συμμορφώνεται με τους ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

Μπορούμε επίσης να αφαιρέσουμε το σύνολο ή μέρος του εξωφύλλου του ψηφιακού βιβλίου σας για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου του λόγου ότι κρίνουμε ότι δεν συμμορφώνεται με τους ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

Δεν μπορεί να περιλαμβάνει το ψηφιακό βιβλίο σας διαφημίσεις ή άλλο περιεχόμενο που προορίζεται κυρίως για να διαφημίσουν ή να προωθήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες.

Θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι όλα τα δεδομένα που μας παρέχετε είναι ενημερωμένα, πλήρη και ακριβή.

Αν ανακαλύψετε ότι οποιαδήποτε δεδομένα που δώσατε σε μας σχετικά με το ψηφιακό βιβλίο σας ή περιλαμβάνονται στο περιεχόμενό του είναι ανακριβή ή ελλιπή, θα πρέπει να μας ενημερώσετε έγκαιρα, διορθώνοντας τα δεδομένα σύμφωνα με τους ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

 

Απόρριψη Ψηφιακού βιβλίου

Έχουμε το δικαίωμα να καθορίζουμε ποιο βιβλίο θα γίνεται δεκτό για δημοσίευση και διανομή μέσω του yantzi.gr κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Αν ζητήσουμε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ψηφιακά βιβλία σας, όπως πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ότι έχετε όλα τα δικαιώματα που επιτρέπουν την διανομή των ψηφιακών βιβλίων σας από το βιβλιοπωλείο μας, είστε υποχρεωμένοι να παράσχετε αμέσως τις ζητούμενες πληροφορίες και να εγγυηθείτε ότι οποιαδήποτε πληροφορία και τεκμηρίωση που μας παρέχετε στην απάντηση σας σε ένα τέτοιο αίτημα θα είναι ενημερωμένα, πλήρη και ακριβή.

Μας επιτρέπετε επίσης, άμεσα ή μέσω τρίτων, να προβούμε σε έρευνες που θεωρούμε κατάλληλες για την επαλήθευση των δικαιωμάτων σας και την ακρίβεια των πληροφοριών ή εγγράφων που παρέχετε σε εμάς σε σχέση με τα δικαιώματα αυτά.

Ψηφιακή Απόσυρση βιβλίου.

Μπορείτε να αποσύρετε όποια στιγμή επιθυμείτε τα ψηφιακά βιβλία σας από περαιτέρω πώλησή τους στο βιβλιοπωλείο μας.

Η ειδοποίηση πρέπει να γίνει πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία που θέλετε να πραγματοποιήσουμε την απόσυρση των βιβλίων σας.

Το βιβλιοπωλείο μας μπορεί να εκπληρώνει όλες τις παραγγελίες των πελατών του που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την τελευταία ημερομηνία που τα ψηφιακά βιβλία σας είναι διαθέσιμα προς πώληση.

Όλες οι αποσύρσεις των ψηφιακών βιβλίων θα έχουν εφαρμογή από την τελευταία ημερομηνία διάθεσης τους και μελλοντικά και δεν θα αφορούν πελάτες που αγόρασαν τα ψηφιακά βιβλία πριν από την ημερομηνία της αφαίρεσης.

Π.χ. αν θέλετε να αποσύρετε το βιβλίο σας από την 1 Απριλίου, ότι πωλήσεις έχουν γίνει μέχρι τις 31 Μαρτίου θα εκτελεστούν από το yantzi.gr κανονικά.

 

Δημοσίευση περιεχομένου Public Domain (ελεύθερο δικαιωμάτων)

Πώληση περιεχόμενο που είναι Public Domain (ελεύθερο δικαιωμάτων) είναι επιτρεπτή μέσω του βιβλιοπωλείου μας.

Πρέπει όμως πάντα να συνοδεύεται από αποδείξεις ότι το υλικό που υποβάλλεται είναι πραγματικά Public Domain (ελεύθερο δικαιωμάτων).

Το yantzi.gr μπορεί να αρνηθεί περιεχόμενο Public Domain (ελεύθερο δικαιωμάτων) αν είναι ήδη διαθέσιμο μέσω του βιβλιοπωλείου μας.

Προκειμένου να παρέχουμε μια καλύτερη εμπειρία αγοράς στον πελάτη, η πολιτική μας είναι να μην δημοσιεύουμε αδιαφοροποίητες εκδόσεις τίτλων Public Domain (ελεύθερο δικαιωμάτων), όταν μια δωρεάν έκδοση είναι ήδη διαθέσιμη στο βιβλιοπωλείο μας.

Πιστεύουμε ότι τα έργα θα πρέπει να διαφοροποιούνται σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:

• (Μετάφραση) – Νέα ή μοναδική μετάφραση
• (Με σχόλια) – Περιέχει σημειώσεις και επιπλέον περιεχόμενο, όπως οδηγοί μελέτης, λογοτεχνικές κριτικές, λεπτομερή βιογραφικά, ή λεπτομερές ιστορικό πλαίσιο)
• (Εικονογράφηση) – Περιλαμβάνει 10 ή περισσότερες μοναδικές εικόνες σχετικές με το βιβλίο

Βιβλία που πληρούν αυτά τα κριτήρια πρέπει να περιλαμβάνουν (Μετάφραση), (Με σχόλια), ή (Εικονογράφηση) στο πεδίο του τίτλου του βιβλίου.

Για παράδειγμα, “Περηφάνια και Προκατάληψη (με σχόλια) (με εικονογράφηση) (νέα μετάφραση),   είναι αποδεκτή, ενώ το “Περηφάνια και Προκατάληψη (με εισαγωγή από τον Ν.Κ.) δεν είναι.

Η περιγραφή του βιβλίου πρέπει να περιλαμβάνει επίσης μια σύνοψη για το πώς το βιβλίο είναι μοναδικό στην αρχή της περιγραφής του βιβλίου (μέγιστο 80 χαρακτήρες).

Αν άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να κάνουν τα βιβλία Public Domain (ελεύθερο δικαιωμάτων) μοναδικά, τότε στην περιγραφή του βιβλίου μπορείτε να συμπεριλάβετε αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά.

Σε κάθε περίπτωση, το yantzi.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να δημοσιεύει ή όχι το βιβλίο σας που ανήκει στην κατηγορία Public Domain (ελεύθερο δικαιωμάτων) και είναι στην διακριτική μας ευχέρεια να σας στείλουμε απαντητικό μήνυμα ή όχι για τους λόγους απόρριψής του.

 

Τροποποίηση και Μετατροπή περιεχομένου

Αφού ανέβει το βιβλίο σας στο site, μπορεί να θελήσετε να κάνετε αλλαγές στο αρχείο.

Αυτό μπορεί να γίνει όχι περισσότερες φορές από 3 φορές τον χρόνο.

Ακολουθείτε την διαδικασία ανεβάσματος βιβλίου και σημειώνετε ότι πρόκειται για ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΥ

 

Κοστολόγηση λιανική τιμής βιβλίου

Η λιανική τιμή του βιβλίου είναι αποκλειστικά ευθύνη και επιλογή του συγγραφέα/εκδότη και πρέπει να συμπεριλαμβάνει 23% ΦΠΑ.

Κανένα βιβλίο δεν μπορεί να έχει λιανική τιμή κάτω από € 0.99.

Το yantzi.gr προτείνει να ελέγχετε άλλα, παρόμοιου θέματος και σελίδων βιβλία για να μην είστε υπερβολικά  ακριβότεροι ή φθηνότεροι.

Το yantzi.gr μπορεί να σας προτείνει λιανική τιμή, αν το ζητήσετε, χωρίς η πρότασή μας να σας δεσμεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

 

Αποστολή του βιβλίου και των στοιχείων του προς δημοσίευση

Μαζί με το βιβλίο, σε ξεχωριστό αρχείο, θα πρέπει να στείλετε την περίληψη και την εικόνα του εξωφύλλου του.

Το αρχείο εξωφύλλου πρέπει να είναι:

  • jpg,
  • μέχρι 300 ΚΒ σε όγκο,
  • να είναι σε ανάλυση τουλάχιστον 150 dpi,
  • και χρώμα RGB.

Η περίληψη μπορεί να είναι μέχρι 400 λέξεις

Τεχνικά χαρακτηριστικά του βιβλίου

Το αρχείο πρέπει είναι:

  • pdf,
  • μέχρι 5 MB σε όγκο βιβλίο με κείμενο (χωρίς ή ελάχιστες φωτογραφίες/εικονογράφηση),
  • μέχρι 60 ΜΒ σε όγκο βιβλίο με κείμενο (με φωτογραφίες/εικονογράφηση)
  • να είναι σε ανάλυση τουλάχιστον 150 dpi,
  • και χρώμα RGB.